Prezenter Ćwiczeń

Prezenter ćwiczeń to jeden z komponentów platformy interaktywnej quizer.pl

Prezenter umożliwia korzystanie ze zdefiniowanych w ramach KREATORA ćwiczeń.

Posiada funkcje singleplayera i multiplayera (trybu wieloosobowego) wraz z funkcjonalnością mierzenia aktywności użytkownika.

Jako komponent tej samej platformy interaktywnej QUIZER komunikuje się z KREATOREM.

Moduły:

Moduł jeden gracz (singleplayer)

Pozwala na korzystanie z opcji dostępnych w aplikacji w trybie grywalizacji przez jednego użytkownika.

Moduł wielu graczy (multiplayer)

Pozwala na korzystanie z opcji dostępnych w aplikacji w trybie grywalizacyjnych rozgrywek pomiędzy zalogowanymi użytkownikami z opcją śledzenia listy aktywnych rozgrywek on-line, dołączanie tych rozgrywek czy też zakładania własnych gier sieciowych.

Wśród dostępnych trybów rozgrywek wieloosobowych wyróżniamy:

  1. Tryb rywalizacyjny dynamiczny.
  2. Tryb rywalizacyjny turowy.
  3. Tryb kooperacyjny turowy.

Monitoring aktywności:

Monitoring aktywności użytkownika to opcjonalna funkcjonalność służąca do obserwowania zachowań oraz mierzenia stopnia zaangażowania pracowników w praktyczną poprawę zrozumienia potrzeb odbiorcy. Umożliwia on monitorowanie realizacji i optymalizacji głównych założeń polityki szkoleniowej, realizowanej w oparciu o określone wartości kluczowe dla firmy, jak również zgodnie z podstawowymi założeniami wytyczonymi jej misją, zgodną z założeniami i spełniającą wymogi obecnego rynku.

Dostęp do panelu monitorowania aktywności użytkowników zapewnia przeglądarka internetowa oraz dostęp do sieci Internet. Są to dwa wymagania niezbędne do działania platformy umożliwiającej realizację i monitorowanie efektywności szkoleń.