Kreator Ćwiczeń

Jeden z komponentów platformy interaktywnej QUIZER, który umożliwia definiowanie ćwiczeń multiplayer wraz z możliwością definiowania wartości do mierzenia aktywności użytkownika.

Jako komponent tej samej platformy interaktywnej QUIZER komunikuje się z PREZENTEREM.

W ramach KREATORA udostępniono

Opcje takie jak:

  • generowania kursu
  • dodawania stron w ramach projektu
  • losowania ekranów
  • korzystania z wbudowanych zmiennych projektowych (w tym m.in. punkty użytkownika na kursie, punkty do zdobycia, wynik procentowy, licznik podejść kursu itp.)

Gotowe komponenty z możliwością:

  • ustalenia szerokości i wysokości
  • położenia szkolenia na stronie
  • obracania o kąt
  • tymczasowego lub permamentnego ukrywania komponentów
  • przypisania pliku dźwiękowego
  • przypisania animacji.